Aplinkosauga

BALTIC FILTER kompanijos automobilių oro, tepalo ir degalų filtrų utilizavimo instrukcija

BALTIC FILTER kompanijos gaminami ir parduodami automobilių oro, tepalo ir degalų filtrai  yra pažymėti utilizavimo ženklu, tai reiškia, kad panaudotus filtrus negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Norint šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti garantinio laikotarpio metu susidėvėjusius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse, įsigydami naujus filtrus, senuosius galite grąžinti vietos pardavėjams, pagal jų nustatytą tvarką ir paruoštus teisinius reikalavimus. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas.

Visi gaminami ir parduodami filtrai turi pakuotę. Vieni filtrai pakuojami į plastikinius maišus ir kartonines dėžes, kiti tik į kartonines dėžes. Antrinėje rinkoje pakuotė paprastai yra išmetama ir negrąžinama pardavėjui. Europos Sąjungos šalyse, pakuotė turi būti surinkta ir atiduota utilizuoti pagal galiojančius teisės aktus. Ne Europos Sąjungos šalyse, pakuotės surinkimas ir utilizavimas turi būti atliekamas pagal tose šalyse galiojančius regioninius arba valstybinius teisės aktų reikalavimus.

Visi oro, tepalo ir degalų filtrai, pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui ar garantinio laikotarpio metu, jiems sugedus, privalo būti surinkti ir utilizuoti. Europos Sąjungos šalyse filtrų, kaip pavojingų ir taršių medžiagų  aplinkai, utilizavimas reglamentuotas teisės aktais.  Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

 Ne Europos Sąjungos šalyse panaudotų filtrų utilizavimą nustato tos šalies regioniniai arba valstybiniai teisės aktai.

                 Galutinis mūsų filtrų naudotojas turi būti informuotas pardavėjo apie pakuotės ir  filtrų išmetimo ir utilizavimo reikalavimus.

 Ši filtrų utilizavimo instrukcija atitinka aplinkosauginių ir aukščiau paminėtų kokybės standartų reikalavimus.

Išsamesnės informacijos apie pakuotės ir filtrų surinkimą, ir utilizavimą teiraukitės savo regioninėse ar valstybinėse institucijose arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte.

Ši instrukcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir BALTIC FILTER pasilieka teisę daryti šiuos pakeitimus, priklausomai nuo aplinkosauginių reikalavimų kaitos.

agia-baneris

Menu