Gamybos politika

UAB “Baltic Filter” KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, AUTOMOBILIŲ IR JŲ ATSARGINIŲ DALIŲ GAMYBOS POLITIKA  

Pagrindinis organizacijos tikslas:

 • Gaminti kokybiškus automobilinius filtrus, nepriekaištingai tenkinti esamus ir numatomus klientų poreikius ir savo veikla daryti kuo mažesnį poveikį aplinkai;
 • Vykdyti sutartinius įsipareigojimus klientams ir partneriams;
 • Plėsti veiklos apimtis, vadovaujantis naujausiomis technologijomis ir pažangiausiais gamybos būdais.

Organizacijos veiklos principai:

 • Nuolat tobulinti įdiegtą kokybės, aplinkos apsaugos, automobilių ir jų atsarginių dalių gamybos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 bei LST ISO/IATF 16949:2016 standartų reikalavimus;
 • Skatinti vadovaujančių darbuotojų savarankiškumą ir iniciatyvą. Darbuotojus vertinti ne tik už pagamintų gaminių kiekį, bet ir už gerus rezultatus;
 • Siekiant panaudoti darbuotojų sugebėjimus ir patirtį organizacijos naudai, įtraukti darbuotojus į integruotos vadybos sistemos palaikymą ir tobulinimą;
 • Palaikyti abipusiai naudingus ryšius su tiekėjais ir partneriais;
 • Periodiškai vertinti veiklos rezultatus ir nustatyti tikslus bei uždavinius kryptingam veiklos procesų gerinimui.

Aukščiausios vadovybės įsipareigojimai:

 • Vykdant sutartinius įsipareigojimus, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir materialinius išteklius;
 • Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui;
 • Laikytis organizacijai taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų bei kitų prisiimamų įsipareigojimų;
 • Tobulinti technologinę įrangą, siekiant mažesnių gamybinių atliekų susidarymo;
 • Sudaryti galimybę visuomenei priduoti panaudotus filtrus ir dalyvauti taršos prevencijos veikloje;
 • Sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, skatinti darbuotojų iniciatyvą bei atsakingumą;
 • Nuolat gerinti kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumą.

UAB „Baltic Filter“ politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.    

Menu