Klastry

 

 

 

Jesteśmy dumni z wieloletniego członkostwa w takich organizacjach, jak:

BACC logo

Bałtycki Klaster Części Motoryzacyjnych (BACC) jest organizacją publiczną utworzoną w 2013 r. Zrzesza obecnie 17 członków – 14 firm motoryzacyjnych, 2 uczelnie (Politechnikę i Szkołę Inżynierii w Kownie) oraz Wolną Strefę Ekonomiczną w Kiejdanach.

Członkowie klastra zlokalizowani są na Litwie, a ich położenie geograficzne sprzyja tranzytowi pomiędzy Europą a Rosją. Ogólne obroty członków klastra w 2014 roku wyniosły 212 milionów Euro, a liczba pracowników to ponad 2100 osób. Działalność klastra polega na wspieraniu i wzmacnianiu kompetencji firm partnerskich wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości..

 

Laugea logo

Litewskie Stowarzyszenie Eksportu Motoryzacyjnego (LAuGEA) jest stowarzyszeniem o cechach klastra, łączącym litewskich producentów i eksporterów produktów motoryzacyjnych.

Głównym celem klastra jest wielostronna korzystna współpraca firm. Ponieważ w skład klastra wchodzą nie tylko przedsiębiorstwa ale także instytucje naukowe, daje to nam lepsze możliwości wykorzystania potencjału naukowego, opracowywania i testowania nowych części samochodowych i innych produktów. Jednak najważniejsze jest łączenie wysiłków i dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i informacjami, aby rozwijać i poszerzać własną działalność w naszym sektorze produkcji.

Współpraca pozwala członkom LAuGEA nie tylko przyspieszyć własny rozwój, testować nowe konkurencyjne produkty i usprawniać sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych, ale także bardziej efektywnie zarządzać kosztami przedsiębiorstwa.

Menu